מגוון

קהילת מגוון

מגוון הינו קיבוץ עירוני בעיר שדרות.
במגוון קיימים מפגשים קהילתיים שונים כגון ארוחות מהריים משותפות, קבלות שבת, חגים,אירועי תרבות, ימי לימוד משותפים ושיחות קיבוץ לפי הצורך.
תהליכי קבלת החלטות והסוגיות השונות נידונות יחד תוך דיאלוג משותף והגעה להסכמה משותפת.

חברי הקהילה משתלבים באורחות החיים בעיר שדרות בפעילויות המתנ"ס, שילוב הילדים בחינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי, חבורת הזמר, מקהלה,
סינימטק שדרות, אירועים תרבותיים ועוד. לצד אלה מקיימת הקהילה פעילות חברתית-תרבותית עבור חבריה.
שני ענפי תעסוקה מרכזיים הם בקרב חברי הקהילה הם עמותת גוונים וחברת היי-טק מגוון אפקט.
שאר החברים עובדים במקצועות חופשיים בישוב או מחוצה לו במקצועות כגון טיפול, הוראה, הנחייה וייעוץ, ניהול פרויקטים, הנה"ח ועוד.

על הקמת הקיבוץ
ההיסטוריה של מגוון תחילתה בסוף שנות ה-80 בקבוצה של צעירים, רובם יוצאי קיבוצים, שהיו מעוניינים להיות מעורבים ומשפיעים בחברה הישראלית.
לאחר מפגשים רעיוניים של הקבוצה, והתלבטויות לא מעטות, נולד הרעיון של "קיבוץ עירוני" שעיקרו קיום מסגרת קהילתית שיתופית בעיר.
הקיבוץ העירוני בשדרות הוקם בשנת 1987 על ידי שישה בני קיבוצים.

הזוג הראשון הגיע במרץ 1987 ואחריהם הגיעו 4 נוספים, סה"כ מנתה הקבוצה בתחילתה 6 אנשים. כיום במגוון כ- 50 נפש.
ביולי 2000, לאחר תהליך בניה שנמשך מספר שנים, עברה הקבוצה לשכונה חדשה שבנתה ברחוב השקד בשדרות.

המניע האידאולוגי להקמת הקיבוץ העירוני בשדרות שייך לקבוצת צעירים שרצתה לעצב מודל חלוצי חברתי חדש ואלטרנטיבה לקיבוץ הכפרי המסורתי.
מטרתם הייתה להקים קהילה שיתופית המושתתת על יסודות עמוקים של סולידריות חברתית בתוך סביבה שאיננה שיתופית.
זאת,תוך חתירה מתמדת לבניית דיאלוג עם תושבי המקום שיוביל לעשייה משותפת המבוססת על אינטרסים הדדיים.
שדרות נבחרה מכיוון שהייתה יישוב קטן יחסית, שאיפשר השתלבות באורחות החיים העירוניים וקרקע פורייה לייזום והובלה של פרויקטים חדשים ותהליכי שינוי בתחומים מגוונים.
זאת לצד בניית מסגרות משותפות עם תושבי המקום בתחומי חיים שונים כגון: תעסוקה, חינוך, תרבות, דיור ועוד.